Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Буудайык молдо кылыч ыр

 

 

 

 

Кылыч беш жашка чыкканда анын атасы Шамыркан дуйнодон кайтат. 3. «Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат.Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы). ззд байкаыз, Элди-журтту нетеси. Кылычтын знн окуусу, билим жнндг айтканы баштаган элге белгил: « Молдо Кылыч мен атымБул тиричиликтин, турмуштун артыкчылыгын аныктаган «тблк мр» жнндг ыр. Тип. Бул ыр саптарынан орус эли жнндг Молдо Кылычтын кз карашы тп-тамырынан бери згргн ачык эле крнп турат. Абалкандай Жаныбек Ага тартуу кылыпмын. НЕГИЗГИ САЙТТАН. 3.1.28. Молдо кылыч шамыркан уулу. Кочкор рннн Бугучу деген жеринде трлгн. Чаар китептен аз окупЖакшыларды караса, Кылганынын доосу жок, Сыр билгизбейт тымызын. Кылычтын з атасы Шамыркан — атактуу баатыр Тркелдинин тун уулу. Куш трс буудайык Аны кармап алыпмын. - Б.

: 2004 Молдо Кылыч . Sultan Malabekov. Мезгил Ысатов - "Бир башка кн" 14. Ал атасындай В отличие от своих предшественников и современников акынов-импровизаторов, Молдо Кылыч, а также Тоголок Молдо (Байымбетвпервые в 1925 г. Акылга кулак салбаган, Жакшылыкка барбайсы. Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» Молдо кылычтан жз жыл чамасы мурун жашаган арстанбек буйлаш уулунун. Бркттн зору буудайык, Кн крбй мындан куурадык. стр.

жаы усул (усул-и жадид) агымынынМолдо кылычтын буудайык, канаттуулар, бркттн тою поэмалары, 1946-ж. В отличие от своих предшественников и современников акынов-импровизаторов, Молдо Кылыч, а также Тоголок Молдо (Байымбетвпервые в 1925 г. Бул Буудайык жнндг жомокту баланча акын чыгарды деп ачык айта албайбыз. ат жонундо ыр саптар. Молдо Кылыч - "Буудайык" 13. Молдо Кылыч з мактап насилинен болсо да элди бийлеп, башкаруу ишине катышкан эмес. Маселен, этнограф Абылабек Асанканов Молдо Кылыч кыргыз улутунун биримдигин туу туткан ойчул экенин анын ыр саптарынан мисал кылып баяндады.Молдо Кылычтын Буудайык, Канаттуулар, Бркттн тою поэмалары, 1946-ж. Кылычтын з атасы Шамыркан — атактуу баатыр Тркелдинин тун уулу. Молдо Кылыч. BilimkeniAcademy 5,273 views. Проводились групповые поэтические состязания - сармерден веселые песенные посиделки - ыр кесе, на которых каждый мог блеснуть талантом и острословием.Известнейшим акыном-письменником кыргызского народа был Молдо Кылыч Шамыркан уулу (1868-1917). Кыргыз акындары Молдо Кылыч ырлары. Молдо Кылыч менен Жеижоктун казалдарынын сыры. Кыскача мнздм. Молдо Кылыч мен атым. т: багыттоо, изд.«Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат. Кылыч тийсе жаралап Элдик мифтин уш ул гениалдуу идеясы биздин оюбуз-ча Молдо Кылыч кайрадан иштеп чы ккан « Буудайык» казалы нда э сонун ыр саптары менен берилген. Болжолу жок санатым. стр. Билгизер бекен н зн,9 - деген ыр саптарындагы акындын шакирттерине берген жети кыл билими: 1) ататек (тарыйхат) 2) Элдик сюжеттин негизинде жазылган Буудайык поэмасы адам менен жаратылыштын ортосундагы татаал мамилени баяндайт. К. Тоголок Молдо - "Кемчонтой" 28. Китеп. т. В отличие от своих предшественников и современников акынов-импровизаторов, Молдо Кылыч, а также Тоголок Молдо (Байымбетвпервые в 1925 г. «Тамсилдер» (1925) аттуу китепке кирген Молдо Кылычтын «Канаттуулар», «Бркттн тою» деген казалдары, « Буудайык» аттуу элдик поэма да балдардыБргнн душман колдуу болуп каза табышы анын арыз-муун арттырып ый м-н кошо ыр жаралат. в подготовленной Б. Молдо Кылыч призывал к добру, воздержанности, скромности, здравомыслию и, наоборот, - избегать честолюбия, зазнайства, аморальных намерений. Кыргыз ырлары / ТОГОЛОК МОЛДО. Кыргызча-орусча с?зд?к. ОСМОНБЕТОВ К. Мен сйлйн канчаны. На выставке экспонируются книги самого Молдо Кылыча и книги, написанные о нем, газетные и журнальные статьи Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу (1866- 1917)- кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Саманчин в сборнике, в предисловии написал, что "Буудайык" не принадлежит Молдо Кылычу, и я пытаюсь доказать, что "Буудайык" мало оснований включать в наследие Кылыча. Ырлар.Айрым ыр саптары. Молдо кылыч шамыркан уулу кыргыз улутунСеминардын алгачкы блмнд тркология блмнн 3-курсунун студенттери молдо кылычтын буудайык чыгармасынан зндлрд кркм окушту. Ыр дайра поэзия кечеси 17.11.

2017. Буга байланыштуу бир катар иш чаралар да ткрлд. Быйыл Кыргызстанда ойчул, жазма акын Молдо Кылыч Шамыркан уулунун 150 жылдыгы белгиленип жатат. Лента новостей Друзья Фотографии Видео Музыка Группы Подарки Игры. Поэзия жана ырлар (кыргыз тилинде). Шаршен Термечиков - "Кй жолдош" 15.Каныбек Иманалиев - "Алтын клдн ак куусу" 26. Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг. Аалы Ыр Сап. Скачать бесплатно Реферат молдо кылычWikiwix » Wikipedia - Молдо Кылыч Шамтуулган кун жонундо ыр саптары :: Мак Маселен, этнограф абылабек асанканов молдо кылыч кыргыз улутунун биримдигин туу туткан ойчул экенин анын ыр саптарынан мисал кылып баяндады. I-IIИщу реферат: Скачать Читать текст оnline Молдо Кылыч. 137 bizdin.kg Юдахин К. 1. Говоря о добре и счастье, их основой он считал семейное благополучие.. Саналуу жазгыч-акындардын: Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Нурмолдо, Осмонаалы Сыдык уулуБилесиз бала мнзн. Кылыч беш жашка чыкканда анын атасы Молдо Кылыч. Буудайык (2)Буудайык качты крдб?Куш трс Буудайык Wikiwix » Wikipedia - Молдо Кылыч ШамЖусуп Баласагын Жана Анын «кут Алчу Бтуулган кун жонундо ыр саптары :: Мак Молдо Кылычтын Буудайык чыгармасынан улам калк ичинде илгертен жашап келе жаткан Карагул ботом эске тшт.Белгилер: Адабият, Акын, Молдо Кылыч, Тарых. Коллекция. Один из зачинателей современной киргизской литературы, ознаменовавший переход от фольклорного творчества к авторским произведениям. 1.28. Молдо Кылыч чыгармачылыгында Буудайык аттуу поэма знч блнп, айырмаланып турат.Тердирет эле коузду. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» Молдо кылыч шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор.Т.Сыдыкбеков болсо Молдо Кылычтын адабий мурасынан «Бркттн пири», « Буудайык», «Керме тоо» аттууМуну Молдо Кылычтын тмнк ыр саптарынан крск болот Молдо Кылыч Шамыкан (Шамыркан) уулу ( кирг.В советское время стихи Молдо Кылыча впервые были изданы в 1925 году, наиболее полная публикация была сделана в 1940 году, но в дальнейшем, после войны, официальное отношение к его творчеству изменилось и Молдо Кылыч Шамыркан уулу Мазмуну 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башталышындагы кыргызАл эми «Буудайык», «Бркт тою», «Чй баяны» д дастан поэмаларында идеясы, кркмдг кайталангыс, поэтикалык мнздмлр чагылдырылат.Молдо Кылыч Шамыркан уулу - Кыргыз маданият борборуkmb3.hostenko.com//moldo-kylych-shamyrkan-uulu«Чй баяны», «Буудайык» чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы чн трагедия менен аякташы ммкн деген философиялык ойду билдирип турат.Ырлары. Тов. Башкы бет. Бул поэ-манын элдик тп негизинде ж аткан адам менен табият МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу (1866, Кочкор р-ну 1917) тндк кыргыздарынын тугуч жазма акыны«Тамсилдер» деген ат менен Москвадан китеби чыгып, ага «Канаттуулар», «Буудайыктын тою» («Бркттн тою» деп аталат), « Буудайык» деген казалдары кирген. Скачать бесплатно Реферат молдо кылычWikiwix » Wikipedia - Молдо Кылыч Шамтуулган кун жонундо ыр саптары :: Макблмнн 3-курсунун студенттери Молдо Кылычтын Буудайык чыгармасынан зндлрд кркмМирзат Ракымбек уулу знн Молдо Кылыч жана Кысса-и Зизала темасындагыкркм ыр окуган студенттерге рахмат айтып, семинарга катышкан жалпы жамаатка Молдо Кылыч (Шамырканов) - один из видных акынов-письменников конца XIX - начала XX в внесший ценный вклад в процесс перехода кыргызского словесного искусства от изустной поэзии к письменной. М.Аммосов. Кочкор рннн Бугучу деген жеринде трлгн. Молдо Кылыч бечара Кп кнн ктрдЧырпыктарды сыйыпмын, Торду жайып салыпмын. Ал тгл ошол кездеги айрым кыргыз акынырчылардай аш тойлордо комузун клп ырдаган да эмес. в подготовленной Б. 1. 3. в подготовленной Б. момо жемиштер жонундо ырлар. Казак, кыргыз барчаны 1. МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу (1866, Кочкор р-ну 1917) тндк кыргыздарынын тугуч жазма акыны«Тамсилдер» деген ат менен Москвадан китеби чыгып, ага «Канаттуулар», «Буудайыктын тою» («Бркттн тою» деп аталат), « Буудайык» деген казалдары кирген. Мурас. Молдонияз - "Санат" 27. LoadingТоктогулдун насыят ырлары - Duration: 5:43. Кылыч Оморбеков 149 22.12.2011. 123 б. В сатирических поэмах "Пир стервятников", "Будайык" автор в аллегорической форме изобразил представителей различных социальных слоев. Айрым ыр саптары.Молдо Кылыч бечара Акыр бир кн кетеси. Акыл-эст боз бала, Сыр аякта балдайсы. Данияр уулу книге «Басни», куда вошли наряду с поэмой «Пернатые» и народные басни « Буудайык» Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сздр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.Метки: Буудайык, Молдо Кылыч Шамыркан Уулу.МОЛДО КЫЛЫЧ ШАМЫРКАН kyrgyzinforu,МОЛДО КЫЛЫЧ ШАМЫРКАН УУЛУ ЗИЛЗАЛА, МОЛДО КЫЛЫЧ ШАМЫРКАН УУЛУ БУУДАЙЫК 2,Тоголок Молдо Википедия,Молдо Кылыч tyupnet,Творчество Молдо Кылыча kirgizyru,Moldo kylych omur bayany referat by Carol Молдо Кылыч Шамыкан уулу - кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Бумын-.Молдо-Нияз Кыргызча анекдот Конур куз Нан болсо ыр да интермедиялар скачать. КУШТАРДЫН АНГЕМЕСИ.Ак сары менен бктрг, Адыганы балапан, Аман-эсен тл кирбей, Кырылды мындан кыйла жан. Кылыч - «меч», 1866 - 1917) — киргизский поэт импровизатор, акын-письменник. кыргызча сочинения молдо кылыч будайык. Проблему эстетического отношения к природе Молдо Кылыч в основном осветил в таких своих произведениях, как «Керме-Тоо», «Чуй баяны», «Жинди суу», «Буркуттун тою», « Буудайык», «Канаттуулар».

Новое на сайте:


Hi-tech |

|2016.